Vertogen & van de Ven - Interieurbouw - Schoolinstellingen 7

U bevindt zich hier:  Home / Over ons

Team

>

Team Vertogen & van de Ven

Het kern team van Vertogen & van de Ven bestaat uit Pierre Litjens, Jasper Litjens en Mathijs Litjens. Een echt familiebedrijf dus. Vanuit de visie van een familiebedrijf werken wij aan lange termijn relaties met onze klanten en partners. Een deel van onze opdrachtgevers is al sinds 1967 betrokken en een groot deel van onze opdrachtgevers is langer dan 10 jaar betrokken. Vooral omdat we afspraken waarmaken.

Het kern team is goed op elkaar ingespeeld waarbij vanuit alle ooghoeken wordt gekeken naar de beste oplossing. Of het nou om de productieplanning gaat, het ontwerp of projectmanagement, het doel blijft gelijk en dat is het perfect opleveren van een maatwerk interieur of project. Wij gaan uitdagingen aan, wij werken succesvol samen met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en leveranciers. Samen sterk.

>

Partners Vertogen & van de Ven

Het flexibele team van Vertogen & van de Ven bestaat uit verschillende vakmannen, specialisten, leveranciers en producenten, verdeeld over het hele land. Wij zijn sinds 1967 actief in deze wereld en met onze belangrijkste partners werken we al 15 jaar samen. Zo hebben we voor onze verschillende diensten de keuze uit een groot aantal partners in binnen- en buitenland.

Of het nou gaat om maatwerk interieur voor schoolinstellingen of maatwerk chutes en panelen voor de pakket sorteerindustrie, wij hebben altijd de juiste partij in ons netwerk. Daarbij hebben we ook directe relaties met houtleveranciers in binnen- en buitenland. Op deze manier kunnen we de supply chain optimaliseren.

>

Even voorstellen

Team_Vertogen_Pierre_Litjens

Pierre Litjens

Pierre is in 2007 als bedrijfsleider en eindverantwoordelijke gestart bij Vertogen & van de Ven. Zijn jarenlange ervaring als projectleider en affiniteit met maatwerk komen dagelijks van pas in onze diensten. Sinds 2011 heeft Pierre het bedrijf overgenomen en timmert hij nog altijd aan de weg. Als projectmanager werkt hij vol passie en toewijding voor zijn opdrachtgevers en vind Pierre altijd een mogelijkheid of oplossing.

Team_Vertogen_Jasper_Litjens

Jasper Litjens

Jasper is sinds 2008 betrokken bij Vertogen & van de Ven, waarvan de laatste jaren als algemeen manager en projectleider. Jasper is begonnen in de werkplaats, waar hij het vak heeft geleerd van de beste interieurbouwers. Naast de productie is Jasper actief geweest in de marketing, financiën en algemeen management van het interieurbedrijf. Met zijn bedrijfskundige achtergrond bekijkt Jasper altijd of er een slimmere oplossing is.

Team_Vertogen_Mathijs_Litjens

Mathijs Litjens

Mathijs is sinds 2010 betrokken bij Vertogen & van de Ven, waarvan de laatste jaren als finance manager. Mathijs is ook begonnen in de werkplaats, waar hij ervaring heeft opgedaan in het prachtige vak van meubelmaker. Naast de productie is Mathijs op kantoor actief geweest in de financiën en algemeen management van het interieurbedrijf. Met zijn oog voor detail ziet Mathijs razendsnel of er nog verbeteringen nodig zijn.

Onze werkwijze

>

Afspraak is afspraak

Doen wat is afgesproken, daar houden wij van. Wij willen dat onze samenwerkende partners en opdrachtgevers op ons kunnen bouwen. Vertrouwen ervaren. En ook het omgekeerde is het geval. Kwaliteit staat immers steeds opnieuw centraal. Daarom vinden wij heldere communicatie naar opdrachtgevers, ketenpartners en leveranciers over wensen, verwachtingen, mogelijk- en onmogelijkheden en vereisten belangrijk. We bewaken projectplanningen, controleren de kwaliteit van materialen en producten tussentijds en begeleiden projecten van a tot z. En pas als een project naar volle tevredenheid is opgeleverd, zijn wij tevreden.

>

Klantgericht

Onze klantgerichte houding staat aan de basis van succesvol samenwerken. Wij denken graag mee, adviseren, dragen oplossingen aan en communiceren met korte lijnen. Onze persoonlijke benadering, werkelijke betrokkenheid, eerlijke adviezen, flexibiliteit en het nakomen van afspraken zorgen voor vertrouwen en veel terugkerende opdrachtgevers. Onze klanten zijn onze ambassadeurs.

Daar zijn wij best trots op.

>

Communicatie en advies

Vertogen & van de Ven betrekt haar opdrachtgevers, samenwerkingspartners en leveranciers van het begin tot het einde bij projecten en hanteert daarbij korte communicatielijnen. Dat werkt efficiënt en prettig. Onze jarenlange expertise bij vele projecten – waaronder veel kennis van producten, materialen en leveranciers – stelt ons in staat mee te denken en uitstekend te adviseren over de meest uiteenlopende projectaangelegenheden.

>

Samenwerken

Kwaliteit maken we samen. Vertogen & van de Ven werkt daarom met een groot landelijk netwerk van vertrouwde, samenwerkende partners aan opdrachten en nieuwe uitdagingen. Zonder enige uitzondering zijn het professionals, specialisten en vakmensen die werken voor interieurbouwers, leveranciers van producten en materialen en geselecteerde aannemers. Vanzelfsprekend betrekken we ook onze opdrachtgevers bij het hele bouwtraject. Zo trekken alle partijen samen op, werken we gezamenlijk aan uitgekiende oplossingen en boeken we de mooiste eindresultaten.

>

Kwaliteit en vakmanschap

Bij Vertogen & van de Ven worden kwaliteit en vakmanschap in één adem genoemd. Alles draait hierom, al meer dan 55 jaar. Bij ieder project dat wij realiseren zetten wij onze expertise in om de beste kwaliteit te leveren. Wij werken dan ook uitsluitend met professionals: deskundige vakmensen en specialistische bedrijven met jarenlange ervaring, oog voor detail en maatwerk. Ter borging van kwaliteit controleren wij bovendien vooraf productiemaatwerk op locatie. Zo kunnen wij leveren wat wij beloven. Zelfs met hoge kwaliteitsnormen zijn wij in staat om marktconcurrerend te werken.

Duurzame materialen en productie

>

Hout

Team Vertogen & van de Ven staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hout is de belangrijkste grondstof in onze projecten, dus hier kunnen we de meeste impact maken. In onze projecten gebruiken wij uitsluitend hout met de keurmerken van PEFC ® en/of FSC ®.

We gaan ook regelmatig bij houtleveranciers op bezoek. In 2022 hebben we in Finland gezien hoe ze van de bron (duurzaam gekapte berken en dennen) met een efficiënt en duurzaam productieproces komen tot hoge kwaliteit constructieve plaatmaterialen, waaronder multiplex, betonplex. Wij ervaren deze Finse plaatmaterialen als een van de beste kwaliteit en daarom werken we er graag mee. Dan is het extra mooi meegenomen dat de Finnen bekend staan om duurzaam bosbeheer.

Hout is een prachtig materiaal en het is feitelijk CO2 neutraal. Bomen slaan CO2 op terwijl ze groeien en bij dit proces komt zuurstof vrij. De groei zorgt voor een sterke CO2 opname en hiermee zit het feitelijk in het materiaal opgeslagen. Pas aan het einde van de levensduur komt de CO2 vrij, bijvoorbeeld door verrotting of verbranding. In combinatie met duurzaam bosbeheer is het wat ons betreft de mooiste grondstof uit de natuur.

>

Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer gaat om een duurzame instandhouding van bossen. Het is ecologisch verantwoord, sociaal aanvaardbaar en economisch rendabel voor alle stakeholders. People, Planet, Profit. Duurzaam bosbeheer maakt het mogelijk dat we hout kunnen gebruiken zonder dat we hoeven te vrezen dat dat ten koste gaat van de natuur.

We hebben dit van dichtbij kunnen ervaren bij een van onze houtleveranciers in Finland. Finland is van oorsprong een grote producent van hout. Niet vreemd gezien 70% van het land bestaat uit bos en deze bossen hoge kwaliteit grondstof leveren. Het mooie is dat deze bossen nog steeds groeien door duurzaam bosbeheer.

Als het hout volgens de standaarden wordt geproduceerd, noemen we het duurzaam geproduceerd hout of gecertificeerd hout. Een certificaat of keurmerk biedt de garantie dat het hout (of houtproduct) daadwerkelijk afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De bekendste keurmerken zijn PEFC ® en/of FSC ®.

Bij FSC ® wordt er nauwlettend op toegezien dat voor iedere gekapte boom nieuwe bomen worden aangeplant. Het bos groeit hiermee en op deze manier heeft flora en fauna er de minste last van.

is het belangrijk dat voor iedere boom die gekapt wordt, nieuwe bomen worden aangeplant. Op deze manier wordt het bos niet totaal vernietigd en gaat het milieu niet verder achteruit. Hout uit een bos waar nieuw hout wordt aangeplant is FSC waardig en krijgt de certificering.

>

Slim produceren

Team Vertogen & van de Ven staat voor maatschappelijk verantwoord produceren. Productie is een belangrijk onderdeel van onze diensten en productie kan veel energie, materiaal en (arbeids-)tijd vragen. Ook hier willen we zo veel mogelijk impact maken, door op een efficiënte manier te plannen en vervolgens te produceren. Circulair gebruik van restmateriaal is eveneens een belangrijk speerpunt. Zo gebruiken we zo veel mogelijk restmaterialen waar mogelijk en gebruiken we restmaterialen om verpakkingen en maatwerk pallets van te maken.

In de productie hanteren we zo veel mogelijk uitgangspunten van Quick Response Manufacturing (QRM), 5S, Just in Time (JIT) en Lean manufacturing. Met behulp van deze (veelal Japanse) theorieën wordt een productieproces efficiënt en kunnen we onze duurzame productiedoelstellingen behalen. Soms is door een aantal simpele aanpassingen wel 25% kostenbesparing mogelijk. Daar doen we graag ons best voor en deze voordelen zullen we delen met de betrokken partijen.

>

Verpakking en transport

De juiste verpakking en veilig transport is belangrijk om de kwaliteit uit de fabriek in stand te houden tot het moment van ingebruikname. Maatwerk producten vragen om maatwerk pallets en verpakking, met het doel de producten te beschermen tijdens het transport en tegen de elementen en weersinvloeden. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van restmateriaal, om de kosten en de belasting voor de natuur zo klein mogelijk te houden. Kleine moeite, groot effect.

Naast verpakking zorgen wij altijd voor duidelijke pakbonnen op meerdere zijden van de pallets. Zo weet men vanaf het moment van transport, bij tijdelijke opslag en bij levering op locatie exact welke producten het betreft. Deze informatie is veelal in drie talen, zodat internationale transportbedrijven en derde partijen hier zorgvuldig mee om kunnen gaan en er geen producten verloren gaan. Bovendien zorgt dit voor efficiëntere verwerking op locatie.

Wij maken ook gebruik van gecertificeerde ISPM-15 pallets, voornamelijk bij internationaal transport. Daarmee zijn ze vrij van schadelijke organismen en ongedierte die bossen zouden kunnen aantasten. Extra belangrijk bij transport naar specifieke landen.

Betrokkenheid

>

Energy4all

Stichting Energy4All zet zich in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Ze doen dit door veel aandacht te vragen om de oorzaak en de ernst van de ziekten bekender te maken. Naast aandacht wordt hier ook geld voor opgehaald om zo veel mogelijk kinderen te hepen.

“De missie van Stichting Energy4All is het verwerven van zo veel mogelijk financiële middelen om het onderzoek naar effectieve behandeling van energiestofwisselingsziekten te versnellen en te bevorderen.”

Team Vertogen & van de Ven staat achter deze missie en wij dragen Energy4All een warm hart toe. Wij hebben een aantal keer een donatie gedaan en in 2013 hebben wij een designmeubel ontworpen en vervolgens op maat geproduceerd en aan de stichting gedoneerd. Energy4All heeft dit meubel op een veiling kunnen verkopen en de opbrengst is gebruikt door de stichting. Het meubel heeft een lange tijd in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gestaan.